sl-SIen-GB

Program


>> Program in izvlečki (PDF)Ponedeljek, 20. oktoberUVODNE MISLI / TEORETIČNE PREMISE

Iain Fenlon (Univerza v Cambridgeu)
Uvodno predavanje


POTI GLASBENIH TISKOV (Vodja: Jurij Snoj)

Marc Desmet (Univerza Jeana Monneta, Saint-Etienne)
Gallus apud Belgas. Ponovni premislek o douaiški izdaji Moralij (1603)

*

Jan Baťa (Karlova univerza v Pragi / Združenje za srednjeevropske kulturne študije)
Med Prago in Pirno. Zgodba iz časa pred tridesetletno vojno

Paweł Gancarczyk (Poljska akademija znanosti)
Italijanski tiski v Kraljevski Prusiji poznega 16. stoletja. Opazke o zbiranju in širjenju glasbenih tiskov

*

OSEBNI PRIMERI (Vodja: Vjera Katalinić)

Dinko Fabris (Konservatorij v Neaplju / Univerza v Bazilikati, Potenza)
Zgodnje partiture polifone glasbe v Italiji 17. stoletja. Gesualdo in Molinaro

Marko Motnik (Univerza za glasbo in upodabljajoče umetnosti, Dunaj)
Pot moteta Elisabeth Zachariae Iacobusa Handla - Gallusa skozi čas

*

Michael Talbot (Univerza v Liverpoolu)
Marljivi prepisovalec in plašni skladatelj. Dva obraza Francesca Barsantija (ok. 1690–1775)

Rudolf Rasch (Univerza v Utrechtu)
Razširjanje Boccherinijevih Triov op. 1 v rokopisih


KONCERT OB 8H


* * *


Torek, 21. oktober


GLASBENE ZBIRKE (Vodja: Marc Desmet)

Tomasz Jeż (Univerza v Varšavi):
Kontrafakture opernih arij v baročni glasbi dominikancev v Šleziji

Darja Koter (Univerza v Ljubljani)
Po sledeh glasbenih rokopisov in tiskov ptujskih meniških redov

*

Vjera Katalinić (Hrvaška akademija znanosti in umetnosti)
Tuje muzikalije dubrovniške družine Gozze

Aleš Nagode (Univerza v Ljubljani)
Odsevi velikega sveta. Glasbeni arhiv Filharmonične družbe v Ljubljani (1794–1804)

*

ŠIRJENJE REPERTOARJA (Vodja: Michael Talbot)

Lars Berglund (Univerza v Uppsali)
Poti v Dübnovo zbirko. Kako sta Gustav Düben in njegov sin pridobivala muzikalije

Marc Niubo (Karlova univerza v Pragi):
Po sledeh opernega arhiva Giuseppa Bustellija in Pasquala Bondinija

*

Maruša Zupančič (Znanstvenoraziskovalni center SAZU)
Poti violinskih učbenikov na Slovensko in njihove interakcije v 18. stoletju

Vesna Venišnik (Univerza v Ljubljani)
Izvor zgodnjega simfoničnega repertoarja na Slovenskem

*

ŠTUDIJE PRIMERA – RAZNO (Vodja: Metoda Kokole)

Klemen Grabnar (Znanstvenoraziskovalni center SAZU)
Iz Gradca v Ljubljano? Na poti k izvoru Hrenovih kornih knjig

Ivano Cavallini (Univerza v Palermu)
Dva neznana primera tiskane priložnostne glasbe v italijanskem gledališču 16. stoletja

Radovan Škrjanc (Znanstvenoraziskovalni center SAZU)
P. Mavricij Pöhm in njegova vloga pri oblikovanju glasbenega repertoarja v Novem mestu v drugi polovici 18. stoletja